Myor - Stok Kod 4 Tanımlama

Kod-4 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır. Kod-4 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadı

Kod-4

Kod-4 tanımını yaptığımız alandır

Kod-4 Açıklama

Kod-4’e ait açıklama eklediğimiz alandır

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımasını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır

Tanımladığımız Stok Kod-4 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir

Glopark